Rauls, Rodrigo
2022. gada 25.septembris

Afiša

21.–28.IX

  LIMBAŽOS                                                                                      

24.IX  9.00  skrējiens Apkārt Lielezeram 2022

Kultūras namā
Izstāde

 • Lielie austie lakati

Galvenajā bibliotēkā
Izstādes

 • Grāmata iedvesmo (I. Briedes Gleznošanas studijas dalībnieku gleznas)
 • Ineses Krastiņas darinātie rokdarbi

Limbažu muzejā
Ekspozīcijas

 • Perpetuum mobiles. Limbažu pilsētas un novada kultūrvēsturiskie procesi un saimnieciskā dzīve
 • Baumaņu Kārlis un viņa laiks

Izstādes

 • Baudām vasaru
 • Skolas laiks
 • Brežņeva laiki Limbažos un novadā

Vecajā ugunsdzēsēju depo
Izstādes

 • Limbažu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vēsture
 • Tehnisko ierīču kolekcija (atklātais krājums)

  ALOJAS BIBLIOTĒKĀ                                                                              

Izstāde

 • Klusais troksnis (Reiņa Ernesta Rudzīša plastilīna gleznas)

  BĪRIŅU BIBLIOTĒKĀ                                                                                

Izstāde

 • Kukaiņi dabā (Agņa Šmita foto)

  LĀDEZERA BIBLIOTĒKĀ                                                                         

28.IX    novadpētniecības klubiņa tikšanās

  MELNGAIĻA SĒTĀ                                                                                       

Izstāde

 • Agņa Šmita foto

  PĀLES BIBLIOTĒKĀ                                                                                   

21.IX    radošā darbnīca Dekori mājai

  PUIKULES MUIŽĀ                                                                                      

Izstādes

 • Latvijas Rūķu reģistrs
 • Kāzu muzeja izstāde
 • Ilmāra Medinieka koka mākslas darbi
 • Viss sākas ar papīru (ārciemietes Ilzes Zaķes darbi skrapbukinga tehnikā)
 • Nikolaja Karagodina gleznas no Staiceles lībiešu muzeja Pivālind krājuma
 • Visos gadalaikos (vidrižnieces Gintas Ažukas foto)
 • Evijas Skrīveles ziepju ziedu izstāde

  SALACGRĪVĀ                                                                                            

23.IX  15.00  Dzintars… Īsts vai viltots. Tikšanās ar diplomētu dzintara apstrādes meistaru Hariju Jākobsonu – bibliotēkā

Izstādes muzejā

 • Zutiņš murdā (pastāvīgā ekspozīcija)
 • Kas seko okupācijai… (no muzeja krājuma)
 • Salacgrīvas mākslas skolas 2022. gada diplomdarbi

  SKULTĒ                                                                                                        

21.IX   Mazo pūčulēnu skolas nodarbība – bibliotēkā
27.IX   tikšanās Sarunas pie tējas tases – bibliotēkā

Izstādes bibliotēkā

 • Aivara Romanovska gleznas
 • Ligitas Skudras rokdarbi
 • Skultes, Stienes skolas un skolotāji (novadpētniecības foto)

Izstādes multifunkcionālajā centrā

 • Skultes sievietes (Paulas Ābeles foto)

  STAICELES BIBLIOTĒKĀ                                                                          

Izstādes

 • Mans nams ir mana pils (Jāņa Birkmaņa mājiņu kolekcija)
 • Zvejnieks ar krāsu paleti (Andra Skujas gleznas)

  STIENES BIBLIOTĒKĀ                                                                                

Izstāde

 • Dzintarjūras dabas pērles (Astras Tomsones foto)

  STRAUMES BIBLIOTĒKĀ                                                                            

28.IX   pasākums Miķeļdiena – čaklo saimnieču sagatavotie krājumi ziemai

  SVĒTCIEMĀ                                                                                                    

21.IX  20.00  brīvdabas kino (filma Augusts: Osedžas zeme) – Svētupes muižā

  TŪJAS BIBLIOTĒKĀ                                                                                    

Izstāde

 • Laime būt… dabas dzejā (Ineses Ziediņas radošie darbi)

  UMURGAS BIBLIOTĒKĀ                                                                             

Izstādes

 • Ziloņu parāde (Sanitas Krastiņas darbi) 
 • Mans skolotājs (novadpētniecības materiāli)

  VIDRIŽU BIBLIOTĒKĀ                                                                                 

Izstāde

 • Atgriešanās stiklā (Ausmas Brokas darbi)

  VILZĒNU TAUTAS NAMĀ                                                                            

23.IX  20.00  teātra vakars. Viļķenes amatierteātra izrāde Ne ta suns, ne ta kaudze un Matīšu amatierteātra izrāde Mazās dzīves ainiņas

  VIĻĶENĒ                                                                                                          

24.IX  10.00  erudītu konkurss – kultūras namā

Izstāde bibliotēkā

 • Dagnijas Lauvas un Andra Grudovska gleznas

Aptauja

Vai gatavojat krājumus ziemai?

Arhīvs

Reklāma

Šeit ir vieta jūsu reklāmai!

Runā,ka...

Preses pīle

Pasmaidīsim

 • Jāņu karikatūra 1
 • Jāņu tautasdziesmas 4
 • Jāņu tautasdziesmas 5
 • Kas jāzina ceļotājiem
 • Karikatūra 1
 • Jāņu tautasdziesmas 1
 • Jāņu tautasdziesmas 2
 • Jāņu tautasdziesmas 6
 • Jāņu karikatūra 3
 • Karikatūra 2
 • Filmēt aizliegts!
 • Jāņu tautasdziesmas 7
 • Jāņu karikatūra 2
 • Jāņu tautasdziesmas 3

Ieraudzīju – nobildēju