Junora, Anšlavs
2022. gada 25.maijs

Afiša

25.V–1.VI

  LIMBAŽOS                                                                                      

27.V  18.00  Oļega Auzera piemiņas koncerts (piedalās akordeoniste Inita Āboliņa) – Dzīvā sudraba muzejā
28.V  10.00  Skolu jaunatnes teātru festivāls Saspēle – Bērnu un jauniešu centrā
          20.00  X Jampadrača deju svētki Mūs vieno deja – estrādē
31.V  18.00  Limbažu Mūzikas un mākslas skolas gada noslēguma koncerts-izstāde – administratīvās ēkas zālē
31.V  21.00  Tālas noskaņas zilā vakarā (koncertēs Reiz bija, Dziļezers un Tomiņu ģimene) – pilsdrupās

Limbažu Sv. Jāņa ev. lut. baznīcā
28.V  8.00–24.00  
Baznīcu nakts

Izstāde

 • Liturģiskie tērpi (meistaru Ausmas Apšes un Dimateres Reklaites darbi)

Limbažu Romas katoļu Sv. Laurencija baznīcā
28.V  10.00–24.00 
 Baznīcu nakts

Kultūras namā
Izstāde

 • Divsimt lakati

Mūžizglītības centrā Filcītis
28.V  13.00  
biedrības 9 arodi izstādes noslēgums

Izstādes – līdz 27.V

 • Filcīša aizvadītās sezonas filca mākslas darbnīcu radošie darbi 
 • Pavasara saulītē savu pūru vēdināju (biedrības 9 arodi tekstilijas, tautastērpi, pinumi)

Galvenajā bibliotēkā
Izstādes – līdz 31.V

 • Limbažu Galvenās bibliotēkas novadpētniecības virzieni (novadpētniecības materiāli)
 • Daba. Realitāte un interpretācija (Guntara Zaķa gleznas un Terēzes Zaķes keramikas darbi)

Bērnu literatūras centrā
31.V  
Iesoļo vasarā! (tematiskā pēcpusdiena)

Izstāde

 • Ziedu pļava (skolēnu gatavotie ziedi) – līdz 31.V

Limbažu muzejā
Ekspozīcijas

 • Perpetuum mobiles. Limbažu pilsētas un novada kultūrvēsturiskie procesi un saimnieciskā dzīve
 • Baumaņu Kārlis un viņa laiks

Izstādes

 • Skolas laiks
 • Brežņeva laiki Limbažos un novadā

Vecajā ugunsdzēsēju depo
Izstādes

 • Limbažu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vēsture
 • Tehnisko ierīču kolekcija (atklātais krājums)

  BĪRIŅU BIBLIOTĒKĀ                                                                         

Izstāde

 • Olgas Šišļaņikovas izonīttehnikā darinātās kartītes un glezniņas – līdz 30.V

  IGATĒ                                                                                                       

28.V  19.00  Baznīcu nakts. Jauno mūziķu koncerts Pavasara balsis – Igates Sv. Jāņa Kristītāja un Marijas Magdalēnas baznīcā

Izstāde Melngaiļa sētā

 • Uz pavasara nots… (biedrības 9 arodi tekstilijas, pinumi) – līdz 31.V

  KATVARU BIBLIOTĒKĀ                                                                    

Izstāde

 • Ineses Krastiņas tamborētās rotaļlietas – līdz 31.V

  KORĢENES BIBLIOTĒKĀ                                                                 

Izstāde

 • A. Fogeļa mantoto gliemežvāku kolekcija – līdz 31.V

  LIEPUPES BIBLIOTĒKĀ                                                                      

Izstāde

 • Dzintarjūras dabas pērles (Astras Tomsones foto)

  OZOLMUIŽĀ                                                                                           

31.V  14.00  tikšanās ar ilggadējo kultūras dzīves organizētāju Maiju Martinovu – Šalkās 25

  PĀLES KULTŪRAS NAMĀ                                                                   

28.V  18.00   amatierkolektīvu koncerts Lai nāk silta vasariņa!

  PUIKULES MUIŽĀ                                                                                 

Izstādes

 • Ilmāra Medinieka koka mākslas darbi
 • Viss sākas ar papīru (ārciemietes Ilzes Zaķes darbi skrapbukinga tehnikā)
 • Nikolaja Karagodina gleznas no Staiceles lībiešu muzeja Pivālind krājuma
 • Visos gadalaikos (vidrižnieces Gintas Ažukas foto)
 • Evijas Skrīveles ziepju ziedu izstāde

  SALACGRĪVĀ                                                                                      

25.V  15.00  tikšanās ar rakstnieci Maiju Krekli – bibliotēkā
27.V  21.00  Katrīnas Gupalo koncerts – Saulrieta steķī

Izstāde bibliotēkā

 • Ar zvejnieka zābakiem un bez molberta (Andra Skujas gleznas)

Izstādes muzejā

 • Zutiņš murdā (pastāvīgā ekspozīcija)
 • nākputni un co… (Vitas Valdmanes keramika)

  SKULTES KULTŪRAS INTEGRĀCIJAS CENTRĀ                          

28.V  11.00  amatierteātru konkurss-festivāls Pasmaidi, sirds gaiša kļūs

  STAICELĒ                                                                                                 

28.V   pasākums Kad kastaņas zied… – pilsētā
28.V  14.00  projekta Vecums nav šķērslis sadarbībai un pilsoniskai līdzdalībai pasākums – pie Audēju namiņa
28.V  10.00–22.00  Baznīcu nakts – Rozēnu-Staiceles ev. lut. baznīcā

Izstādes bibliotēkā

 • Pavasara atdzimšana (Ināras Vuškānes gleznas) – līdz 31.V
 • VIMPELIS (Lanas Leimanes ģimenes kolekcija) – līdz 31.V
 • Nāc meitiņ’ mazgāties ar šīm rožu ziepītēm (Evijas Skrīveles ziepju ziedi)

  STRAUMES BIBLIOTĒKĀ                                                                   

Izstāde

 • Uz pavasara sliekšņa (Ilonas Pērses darbi) – līdz 31.V

  TŪJAS BIBLIOTĒKĀ                                                                             

Izstāde

 • Pagātne. Tagadne. Nākotne… (mākslinieka Aivara Romanovska gleznas)

  UMURGAS BIBLIOTĒKĀ                                                                    

Izstādes

 • Bērnu zīmējumi – līdz 31.V
 • Dimantu mozaīka – hobijs patīkamiem vakariem (Annas Zariņas un Ramonas Valeines gleznas) – līdz 31.V
 • Bērnības svētki no 1.VI
 • Ineses Krastiņas tamborētās rotaļlietas – no 1.VI

  VIDRIŽU BIBLIOTĒKĀ                                                                        

Izstādes 

 • Biedrības Pūralādes dalībnieču austie grīdceliņi – līdz 31.V
 • Daces Gossenas rotaļlietas – līdz 31.V
 • Daba dvēselei (Dagnijas Līviņas gleznas) – no 1.VI
 • Koferi. Brāļu Andrusu etnogrāfiskā kolekcijano 1.VI

Aptauja

Vai izjūtat preču un pakalpojumu cenu kāpumu?

Arhīvs

Runā,ka...

Preses pīle

Pasmaidīsim

 • Jāņu tautasdziesmas 3
 • Jāņu tautasdziesmas 5
 • Jāņu tautasdziesmas 4
 • Jāņu tautasdziesmas 7
 • Jāņu karikatūra 1
 • Karikatūra 1
 • Jāņu tautasdziesmas 1
 • Karikatūra 2
 • Jāņu karikatūra 2
 • Jāņu karikatūra 3
 • Filmēt aizliegts!
 • Kas jāzina ceļotājiem
 • Jāņu tautasdziesmas 2
 • Jāņu tautasdziesmas 6

Ieraudzīju – nobildēju