Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena, Lienīte
2022. gada 18.augusts

Ētikas kodekss

Laikraksta «Auseklis» žurnālistu ētikas kodekss

(Apstiprināts SIA Izdevniecība Auseklis valdes sēdē 2017. gada 6. martā.)

 1. Vārda un preses brīvība ir būtisks demokrātijas priekšnosacījums. Brīva un neatkarīga prese - sabiedrības demokrātiskās attīstības garants. Žurnālistu pienākums ir aizstāvēt vārda un preses brīvību. 
 2. Žurnālistu pienākums ir gādāt, lai sabiedrība saņem pilnu, patiesu un pārbaudītu informāciju par to interesējošiem procesiem un notikumiem. Ja pēc publikācijas saņemta informācija, ka fakti nav bijuši patiesi, tie nekavējoties jālabo.
 3. Faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam un skaidram.
 4. Žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību, pat ja šie viedokļi šķiet pašam nepieņemami. Žurnālists var atteikties no darba uzdevuma, kas pretrunā ar viņa pārliecību.
 5. Ziņas un fotogrāfijas žurnālisti vāc un izmanto tikai savu profesionālo pienākumu pildīšanai.
 6. Žurnālisti ciena viens otra darbu, nepieļauj plaģiātu un vienmēr norāda, ja tiek citēts cita medija saturs.
 7. Žurnālists neizplata nekādu tautības, dzimumu, seksuālās piederības, sociālo grupu, valodu, reliģiskos, politiskos uzskatus diskriminējošu informāciju.
 8. Žurnālistam nav tiesību atklāt informācijas avotu bez tā piekrišanas.
 9. Žurnālistam jāievēro bērnu tiesības, izmantojot viņus kā informācijas avotus.
 10. Žurnālists var ziņot tikai par tiem faktiem, kuru avots viņiem zināms. Jāizvairās izmantot anonīmus avotus publicētajos materiālos. Atsaucoties uz anonīmu avotu, iespēju robežās jāpaskaidro anonimitātes iemeslu.
 11. Saskarē ar informācijas avotiem žurnālista pienākums ir sevi identificēt. Izņēmumi pieļaujami, ja sabiedrībai svarīga informācija nav iegūstama citā veidā vai tiek veikti žurnālistiski eksperimenti.
 12. Žurnālisti nevar būt politisko partiju amatpersonas. Ja žurnālists kandidē vēlēšanās, viņš aptur profesionālo darbību.
 13. Ausekļa žurnālists var publicēties citos izdevumos vai sadarboties ar citiem medijiem tikai ar redaktores piekrišanu.
 14. Žurnālisti neiesaistās organizācijās, kas var traucēt profesionālo pienākumu veikšanai.
 15. Žurnālisti nepieņem dāvanas, pakalpojumus vai citus labumus atlīdzībā par mediju satura veidošanu no personām, kas nav viņu darba devējs.
 16. Žurnālistam jārūpējas, lai avīzē reklāma tiek nošķirta no redakcionāla materiāla. 
 17. Domstarpību gadījumus žurnālisti risina profesionāli godīgā diskusijā. Ētiskas dabas šaubas un konfliktus pārrunāt ar kolēģiem.
 18. Ētikas kodekss nav juridiski saistošs, tas ir pašu redakcijas žurnālistu brīvprātīgi pieņemts ētiskās uzvedības normu apkopojums. 
 19. Ētikas kodeksa pārkāpumus izvērtē SIA Izdevniecība Auseklis valde.

Aptauja

Vai protat dzīvot taupīgi?

Arhīvs

Runā,ka...

Preses pīle

Pasmaidīsim

 • Jāņu tautasdziesmas 6
 • Karikatūra 2
 • Jāņu tautasdziesmas 2
 • Jāņu tautasdziesmas 1
 • Jāņu karikatūra 3
 • Filmēt aizliegts!
 • Jāņu tautasdziesmas 3
 • Kas jāzina ceļotājiem
 • Jāņu karikatūra 1
 • Jāņu karikatūra 2
 • Jāņu tautasdziesmas 7
 • Jāņu tautasdziesmas 4
 • Jāņu tautasdziesmas 5
 • Karikatūra 1

Ieraudzīju – nobildēju